Výsledky vyhľadávania pre hnil

ALTERNARIÓZA choroba rastlín prejavujúca sa hnilobou plodov a škvrnami na listoch
ANTISEPTICKÝ zamedzujúci nákaze mikróbami, protihnilobný
DEKOMPOZÍCIA rozklad, hniloba
GANGRÉNA sneť, miestne odumieranie a hnitie tkaniva, druhotne modifikovaná nekróza napr. hnilobnou infekciou alebo vysýchaním
HNIL podliehal hnilobe
PÓROVKA huba spôsobujúca bielu hnilobu dreva
PREL hnil (nár.)
PRELA hnila (nár.)
PRELA hnila (náreč.)
PRELI hnili