Výsledky vyhľadávania pre holič

ABSINTIZMUS chorobná žiadostivosť po alkoholických nápojoch, toxikománia
ALKO alkoholický nápoj (hovor.)
ALKOHOLIK nadmerný konzument alkoholických nápojov, človek závislý na alkohole
ALKOHOLIZMUS chorobný návyk, závislosť na pití alkoholických nápojov
APERITÍV alkoholický nápoj podávaný pred jedlom na povzbudenie chuti a zlepšenie trávenia
ARCHI mongolský alkoholický nápoj
ATO alkoholicko-toxikologické oddelenie (skr.)
BAR likérnik, nočný zábavný podnik, zvýšený pult na podávanie nápojov, skrinka s alkoholickými nápojmi
BARBIER holič
BOLS alkoholický nápoj, druh likéra, značka liehovín, značková liehovina, jemný likér