Výsledky vyhľadávania pre ichtyolog

BALON kanadský ichtyológ československého pôvodu, poľskej národnosti, spisovateľ a cestovateľ (Eugene, *1930)
BERG vynikajúci sovietsky ichtyológ
NOWICKI poľský zoológ, entomológ, ichtyológ, ochranca prírody a pedagóg narodený na Ukrajine (Maksymilian Sila, 1826-1890)