Výsledky vyhľadávania pre idea

ANALOGON analogický jav, predmet, ideálny adekvátny pojem, popis, teória
APOKASTÁZA obnova, návrat bývalého ideálu, dokonalého stavu sveta
APRIORIZMUS idealistické učenie, podľa ktorého poznanie vychádza z rozumových úvah
BALDWIN americký psychológ a filozof, zástanca estonomického idealizmu alebo pankalizmu (James Mark, 1861-1934)
BARD keltský národný spevák, keltský ľudový básnik bojujúci svojou tvorbou za vznešené ideály, keltský ľudový spevec
CAIRD anglický filozof, predstaviteľ absolútneho idealizmu (Edward, 1835-1908)
COHEN nemecký idealistický filozof (Hermann, 1842-1918)
CPT Cuideachta Phoiblí Theoranta, írska podoba akciovej spoločnosti
EIDOS idea u Platóna (filoz.)
EIDOS vzor, podstata, idea (filoz.)