Výsledky vyhľadávania pre idylicka

ARKADIA idylická krajina blaženosti
EKLOGA idylická báseň zo života pastierov, hudobná skladba pastorálneho rázu, výťah z diela, idyla, selanka (lit.)