Výsledky vyhľadávania pre imani

ABREOGRAFIA röntgenové snímanie hrudníka, štítkovanie
ADAPTOMETRIA merania vnímania zrakových svetelných podnetov
ADAPTOMETRIA meranie vnímania zrakových svetelných podnetov
AKCEPTOVANIE prijatie, prijímanie
ALGÉZIA bolestivosť vnímanie bolesti
ANALGÉZIA strata vnímania bolesti
ANALGIA strata vnímania bolesti
ANODÝNIA strata vnímania bolesti, bezbolestnosť
APERCEPCIA osvojovanie si predstáv, vnímanie, porovnávanie vnútorných a vonkajších rozdielov
APREHENZIA vnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci, okamih postrehnutia, podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť, uchopenie sa držby veci