Výsledky vyhľadávania pre inak po lat

ALIAS inak, inými slovami, inakšie (povedané), prezývaný (lat.)
ALITER inak, po latinsky
KÉFAS čo v preklade znamená Peter, „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ v Novom zákone je toto slovo v súvislosti s Ježišom používané vždy ako skutočne náboženské klaňanie sa, ktoré je inak vyhradené iba Bohu