Výsledky vyhľadávania pre ryba pl

CEJN sladkovodná ryba, pleskáč, po česky
ČÍK plžovitá rybička, rybka, sladkovodná úhorovitá ryba
HALABUT ryba platesa, údená alebo mrazená úprava platesy
HALIBUT morská ryba, ryba platesa, údená alebo mrazená úprava platesy
KAMBALA morská ryba so splošteným telom a očami umiestenýmI na jednej strane
PARMICA ryba teplých morí
PLATESA plochá morská ryba
RAJA plochá morská ryba
SOLEA jedlá morská ryba, platesová ryba
SOLEA plochá morská ryba