Výsledky vyhľadávania pre indicky druh

AGRA druh indických kobercov
JUTA vlákno z indických konopí, kalkatské konope, vlákno z jutovníka, druh vlákna
TABLA indický druh bubienka