Výsledky vyhľadávania pre infekčne

ADENOVÍRY živočíšne vírusy vyvolávajúce infekčné choroby
ADENOVÍRY živočíšne vírusy vyvolávajúce infekčné choroby, najčastejšie dýchacej sústavy
AJATÍNY dezinfekčné roztoky
AKTINOMYKÓZA chrastavosť rastlín, najmä zemiakov, zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami
ANTRAX sneť slezinná, infekčné ochorenie domácich zvierat, prenosné na človeka
ARBOVÍRUS vírus vyvolávajúci infekčné ochorenia, ktorý prenášajú článkonožce
BORELIÓZA akútne infekčné ochorenie vyvolané spirochétami rodu Borrelia, prenášané najmä kliešťami
BORELIÓZA infekčné ochorenie prenášané najmä kliešťami
BRUCELÓZA infekčné bakteriálne ochorenie zvierat prenosné na človeka
DYZENTÉRIA infekčné hnačkové ochorenie