Výsledky vyhľadávania pre intelekt

APOLINSKÝ čistý, mravný, cudný, rozumový, intelektuálne vyspelý, podľa boha Apolóna
APOLLINSKÝ rozumový, svetlý, mravne čistý, intelektuálny
BURKE angloírsky filozof, štátnik a teoretik politiky, zakladateľ intelektuálneho konzervatizmu, nazývaný aj otec konzervatizmu (Edmund, 1729-1797)
CONNOLLY britský (anglický) intelektuál, spisovateľ - románopisec a literárny kritik (Cyril, 1903-1974)
FÁBRY maďarský intelektuál, spisovateľ, literárny kritik žijúci na Slovensku (Zoltán, 1897-1970)
KOYRÉ francúzsky historik vedy - antikumulativista (vývin vedy sa vyznačuje mutáciami ľudského intelektu) a zakladateľ internalizmu (Alexandre, 1892-1964)
PIAGET švajčiarsky psychológ, biológ a filozof - epistemológ, zakladateľ operacionálnej teórie intelektu, genetickej psychológie a genetickej epistemológie (Jean, 1896-1980)
ROZUM ľudská schopnosť myslieť, um, intelekt
ROZUM mozog, intelekt
VZDELANEC učenec, intelektuál