Výsledky vyhľadávania pre internet (skratka)

AIM Asociácia internetových médii (skr.)
ILE Internet Link Exchange (skr.)
ILN Internet Law News (skr.)
IOI India of Internet (skr.)
IPT Internet Protocol Technologie (skr.)
IRC Internet Relay Chat (skr.)
ISN Internet Service Node (skr.)
ITS Internet technical support (skr.)
LIP Large Internet Packet (skr.)
LIR Local Internet Registry (skr.)