Výsledky vyhľadávania pre ivor

ABRAHAMS britský sochár (Ivor, *1935)
BEDAČÍ živorí (expr.)
BEDAČIŤ bedárčiť, živoriť
BEDÁRIŤ živoriť
BIEDI živorí
BIEDIŤ živoriť
HETEROFÁG živočích živiaci sa rôznorodou potravou, pantofág, omnivor
INGWARR islandské mužské meno (Ivor)
IVORKO meno Ivora
IVORKOVA patriaca Ivorkovi