Výsledky vyhľadávania pre jáno

ANIČKA Jánošíkova milá
ARANY maďarský básnik (János, 1817-1882)
BALOGH rumunský a maďarský šachista (János, 1892-1980)
BÁN maďarský herec (János, *1955)
COLUMBUS janovský moreplavec v španielskych službách, ktorý (znovu) objavil Ameriku pre Európu dneška v roku 1492, aj Kolumbus (Krištof, 1451-1506)
DANAJSKÝ DAR skazonosný dar neprinášajúci úžitok, podľa dreveného koňa, ktorého Danajci – Grékovia darovali Trójanom, ale predtým do neho ukryli vojakov
DORIA taliansky (janovský) kondotiér a admirál (Andrea, 1466-1560)
ESTERHÁZY maďarský politik, významný politický činiteľ maďarskej menšiny v Česko-Slovensku, tiež Esterházi (János, 1901-1957)
FLESCH maďarský šachista (János, 1933-1983)
GENOVA talianský prístav, Janov