Výsledky vyhľadávania pre jed dedičnosti

GÉN základná jednotka dedičnosti určujúca vlastnosti organizmu, vloha, dedičný činiteľ
GENUM gén základná jednotka dedičnosti v chromozómoch bunkového jadra
ID idant, gén, jednotka dedičnosti, identifikačný gén
IDANT genetická jednotka dedičnosti, gén, idant
MENDELIZMUS učenie o základoch dedičnosti, náuka brnenského biológa Mendela (1822 – 1884), pomocou jednoduchých číselných pomerov zisťuje dedenie telesných znakov u potomstva
PLAZMAGÉN gén uložený v cytoplazme bunky, jednotka dedičnosti