Výsledky vyhľadávania pre jednotlivy

ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
ADITIVITA nájdenie hodnoty premennej sčítaním hodnôt jej jednotlivých zložiek
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
BLOK zoskupenie jednotlivých častí do celku, skupina
DŽANGEL využitie neobvyklých efektov jednotlivých hudobných nástrojov (napr. na znelky)
DŽINGEL využitie neobvyklých efektov jednotlivých hudobných
EKONOMIKA národné hospodárstvo jednotlivých krajín, odbor skúmajúci jednotlivé úseky národného hospodárstva
EXEMPLÁR jednotlivý kus výtlačok predmet zo zbierky
FÁZA časový interval medzi amplitúdami jednotlivých prúdov (elektr.)
HYPERPLÁZIA zväčšenie orgánu premnožením jednotlivých buniek