Výsledky vyhľadávania pre kút čes

ADAMOV česká obec v okrese Kutná Hora
AKUT akút, po česky
AKUTNÍ akútny, po česky
AUTOMATIZÁCIA zavádzanie a používanie moderných výrobných procesov, v ktorých človek len kontroluje automatmi vykonávané operácie, samočinné uskutočňovanie mechanických pohybov, prechod od vedomej činnosti k samovoľnej, ustálenie jazykového prostriedku
BOTANA český výrobca obuvi v Skuteči
FAKTICKY čestné slovo namojdušu naozaj skutočne vážne veru vskutku
KOUT kút, po česky
KRUPÁ časť obce Křesetice v Česku v okrese Kutná Hora
KUTAT kutať, po česky
KUTR kuter, po česky