Výsledky vyhľadávania pre k veci poda

NATURÁLIE prírodné látky, prirodzené veci alebo úkony, poľnohospodárske plodiny, suroviny, veci pre osobnú potrebu (uhlie a pod.) poskytované ako časť mzdy