Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre interakcia

BIOTRONIKA štúdium a pôsobenie na domnelé biopole alebo auru priamo, bez sprostredkovania doteraz známymi fyzikálnymi interakciami
CHARM šarm, pôvab, vlastnosť niektorých elementárnych častíc zachovávajúcich sa v silných interakciách, kvantové číslo charakterizujúce kvark
KOMUNIKÁCIA sociálna interakcia, pri ktorej sa verbálne alebo neverbálne odovzdávajú informácie (psych.)
NUKLEOFILNÁ REAKCIA interakcia voľných elektrónových dvojíc s elektrofilným centrom