Výsledky vyhľadávania pre kava

ABSENTÉR kto často a bezdôvodne vymeškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSENTÉR kto často neodôvodnene zameškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSENTIZMUS vymeškávanie bez udania dôvodu
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, zanechanie majetku majiteľom
ACQUIRE získavať, po anglicky
ADVENT čas očakávania a nádeje (pren.)
AGITÁCIA získavanie verejnosti pre určitý cieľ, program
AKVIZITÉR obchodný jednateľ, náborár, človek získavajúci zákazníkov, získavateľ zákazníkov
AKVIZÍTOR obchodný jednateľ, náborár, človek získavajúci zákazníkov, inzeráty a pod.