Výsledky vyhľadávania pre kazan

ANTICIPOVAŤ predpovedať niečo, čo ešte nebolo preukázané, prijaté
ARCHA ZMLUVY schránka s tabuľkami obsahujúcimi Desatoro božích prikázaní
ASIGNÁT poukázanec
BRÁNENIE prekážanie
DDT zakázaný herbicíd
DDT zakázaný insekticíd
DEKALÓG desatoro prikázaní
DIES NEFASTUS po latinsky, Neúradný deň, Sviatočný deň. Takto sa nazývali dni v rímskom kalendári, v ktorých bolo z náboženských dôvodov zakázané vykonávať akúkoľvek verejnú činnosť
DOPING zakázané povzbudzovanie športovca alebo závodného koňa podávaním drog a iných látok stimulujúcich zvyšovanie telesnej zdatnosti sily rýchlosti výkonnosti
ELIA meno režiséra Kazana