Výsledky vyhľadávania pre kmi

ADAPTOR zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači
ADAPTOR zariadenie meniace kmitočtové pásmo
AKIJA druh saní Eskimákov, eskimácke sane, akja, sane v tvare loďky, používané pôvodne Eskimákmi a Laponcami, dnes aj horskou službou na zvoz ranených
AKJA sane v tvare loďky, používané pôvodne Eskimákmi a Laponcami, lodičkové sane
ALDA francúzska automobilka medzi rokmi 1912 a 1922
ALOPATIA liečba liekmi opačného účinku, liečba snažiaca sa v tele vyvolať obranný proces liekmi opačného účinku (opak homeopatie)
ALOPATIA liečba liekmi vyvolávajúcimi opačný obranný proces než aký vyvoláva choroba, opak homeopatie
AMPLITÚDA rozkyv, rozkmit, najväčšia vzdialenosť od rovnobežného stavu, rozsah
APROXIMOVAŤ riešiť zložitú matematickú úlohu postupnými približovacími krokmi
AUDIOFREKVENCIA kmitočty počuteľné ľudským uchom