Výsledky vyhľadávania pre koč a

ABAK stolík na hru v kocky, tiež abakus
ABAKUS stolík na hru v kocky
ABDÉRA starogrécke Kocúrkovo
ABDERITA zaostalý, obmedzený človek, obmedzenec, kocúrkovčan, malomeštiak, tiež abderita
ABINCI kočovný kmeň Tatárov
ACHARKA kočovníčka
ALEA hra v kocky, po latinsky
ALEA hracia kocka
ALEA kocka, po anglicky
ALEA kocka, po latinsky