Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre koňom

ABROGÁCIA zrušenie zákona novým zákonom, derogácia
ADMINISTRÁCIA kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
ADMINISTRÁCIA riadenie, hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu, kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
AETON americký ekonóm
AGRARIZÁCIA aplikovanie agrárnych zásad v ekonomickej politike
ALIMENTY zákonom stanovené výživné na nemanželské deti
ALLAIS francúzsky ekonóm (Maurice, *1911)
AMERIKANIZÁCIA poameričťovanie, preberanie a podriaďovanie sa politickému, kultúrnemu a ekonomickému vplyvu USA
AMONN rakúsky ekonóm (Alfred, 1883-1962)
ANTIGLOBALISTI odporcovia globalizácie, zjednocovania krajín sveta, splývania kultúr, ekonomík a pod.