Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre kolno

ADAPTÍVNY prispôsobujúci sa podmienkam, daným okolnostiam
AFÉLIUM nepriaznivé okolnosti
ČINITEĽ faktor, okolnosť
KONJUNKTÚRA priaznivá situácia, vhodná zhoda okolností, obdobie hospodárskeho rozmachu
KONKURZ zhoda okolností, súťaž, uchádzanie sa o niečo, úpadok právnickej osoby
KONŠTELÁCIA postavenie, súbeh, stav okolností, stav vecí, postavenie hviezd, z ktorého astrológovia usudzujú na ľudský osud
LAVÍROVAŤ kolísať, pohybovať sa medzi dvomi krajnými bodmi, prispôsobovať sa okolnostiam, vo výtvarnom umení rozmývať nanesenú farbu
POMERY okolnosti
PREKÁŽKA okolnosť ktorá je na ťarchu
SITUÁCIA postavenie, poloha, celkový stav, pomery, okolnosti, zobrazenie terénu, objektu a pod.