Výsledky vyhľadávania pre kolst

ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
DEFEMINIZÁCIA strata znakov typických pre ženy, uprednostňovanie prijímania mužov s cieľom znížiť nadmerný počet žien napr. v školstve
DOBEŠ bývalý český minister, (Jozef, * 28. 2.1964), český psychológ a politik, bývalý poslanec Parlamentu Českej republiky a v rokoch 2010–2012 minister školstva
FÁY uhorský spisovateľ, dramatik, podnikateľ, reformátor školstva (Andrej/András, 1786–1864)
KÁLAL český učiteľ, organizátor školstva a spisovateľ (Karel, 1860-1930)
KALVODA český profesor dejín a politických vied, publicista, poradca federálneho ministerstva školstva Spojených štátov amerických, predseda Kresťansko-demokratického hnutia v exile (Josef, 1923-1999)
KRUPSKÁ Leninova manželka, sovietska politička, pedagogička a organizátorka sovietskeho školstva (Nadežda, 1869-1939)
KŠK komisia pre školstvo a kultúru (skr.)
MŠSR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (skr.)