Výsledky vyhľadávania pre kombinát

HUKO hutnícky kombinát
CHK chemický kombinát (skr.)
TAURIS mäsokombinát v Rimaskej Sobote