Výsledky vyhľadávania pre koná ciny

SOTÉR titul/dodatok k menu helenistických vládcov, ktorí vykonali nejaké hrdinské činy