Výsledky vyhľadávania pre konjunktura

BOOM náhly rozmach, konjunktúra, prosperita, rýchly rozvoj (ekon.)
BOOM senzácia, rozruch, náhly rozmach, konjunktúra, prosperita
ROZKVET doba rozkvetu konjunktúra rozmach