Výsledky vyhľadávania pre krídlový

ALÁRNY krídlový, týkajúci sa krídla
ARCHA gotický krídlový zatvárací oltár
ARCHA krídlový oltár
DIPTYCH dvojkrídlový obraz oltára