Výsledky vyhľadávania pre krici expr

JAČÍ kričí (expr.)
NEJAČÍ nekričí (expr.)
REVE kričí (expr.)
REVEŠ kričíš (expr.)
ZIAPE hlasno kričí, vrieska (expr.)
ZIAPEM kričím, vrieskam (expr.)
ZJAČÍŠ zakričíš (expr.)
ZJAČÍTE zakričíte (expr.)