Výsledky vyhľadávania pre kries

ANASTÁZA vzkriesenie, zmŕtvychvstanie (v kresťanskom zmysle)
NAZARENIZMUS maliarsky smer 1. polovice 19. storočia usilujúci o znovuvzkriesenie kresťanského umenia
OŽILA obživla, vzkriesila sa
OŽIVOVALA kriesila
OŽIVOVAŤ kriesiť
PULMOTOR kriesiaci prístroj
TABITA žena vzkriesená Petrom (bibl.)