Výsledky vyhľadávania pre kto bas

AKROSTICH báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky,
AKROSTICHON báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu
ANDREAE nemecký teológ, filozof, básnik, ktorý stelesňuje protestantskú kultúru Nemecka na prechode od renesancie k baroku (Johann Valentin, 1586-1654)
ASHBERY americký básnik, kritik a redaktor (John, *1928)
BÁSNIK umelec, ktorý skladá básne
BOKOV ruský spisovateľ - básnik (Viktor Fiodorovič, *1914)
BRAXATORIS slovenský básnik, redaktor, a prekladateľ (Martin Miloš, 1863-1934)
ČAJAK slovenský prozaik, novinár a redaktor, syn prozaika Jána Čajaka a vnuk básnika Janka Čajaka (Ján mladší, 1897-1982)
DOBŠINSKÝ slovenský evanjelický kňaz, folklorista, zberateľ ľudovej slovesnosti, pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, básnik, literárny historik (Pavol, 1828-1885)
DOHNÁNY slovenský spisovateľ (básnik), redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, štúrovec (Mikuláš, 1824-1852)