Výsledky vyhľadávania pre kuzelosecky

MALÉ PARABOLY neveľké kuželosečky
OHNISKO významný bod kužeľosečky, pomocou ktorého možno kužeľosečku zostrojiť (mat.)
PARABOLA kužeľosečka, druh kužeľosečky (geom.)
PARABOLY kuželosečky