Výsledky vyhľadávania pre kvalitatívny

DEMOGRAFIA veda o ľudskej populácii, jej štruktúre a vývoji z kvalitatívnych aj kvantitatívnych hľadísk