Výsledky vyhľadávania pre kvapal uhlo

BENZÉN najjednoduchší aromatický uhľovodík, bezfarebná horľavá kvapalina používaná ako rozpúšťadlo
BENZÍN kvapalná zmes uhľovodíkov vyrábaná z ropy a používaná ako palivo, pohonná zmes
LIMONEN kvapalný uhľovodík