Výsledky vyhľadávania pre lisovanie

BRIKETOVANIE zlisovanie suroviny alebo materiálu do tvaru brikety
BRIKETOVANIE zlisovanie suroviny do tvaru brikety
DISKRIMINÁCIA rozlišovanie, znevýhodnenie (rasové, náboženské a pod.)
LIS stroj, nástroj na lisovanie, preš, tlakostroj, stroj na stláčanie
PLISE plisovanie - krajčírstvo
PREŠ lis na lisovanie