Výsledky vyhľadávania pre lodin

AGROBOTANIKA náuka o poľnohospodárskych rastlinách a plodinách
AGROBOTANIKA výskum poľnohospodárskych plodín a rastlín v rámci botaniky
AGROEKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia
BAMIA strukovitá plodina
BIOPLYN kalový plyn, plynné splodiny vznikajúce pri vyhnívaní kalu
BIOPLYN kalový plyn, plynné splodiny vznikajúce pri vyhnívaní kalu, zmes plynov vznikajúca pri biologických procesoch, napr. prebiehajúcich v živočíšnych odpadoch a pod.
DEMETER grécka bohyňa roľníctva a darkyňa poľnohospodárskych plodín
DIERAMA hľuznatá plodina
DOPESTOVAŤ zaistiť vývin plodín
JAROVIZÁCIA prvé štádium fyziologického vývoja rastlín, spôsob rýchlenia počiatočného vývoja jarných plodín zvyšovaním vlhkosti semena pri určitej teplote