Výsledky vyhľadávania pre písomné osvedčenie

ATEST osvedčenie, písomné potvrdenie, overenie, potvrdenie vlastností výrobku
ATEST písomné potvrdenie, osvedčenie o kvalite, atestát
DIPLOM doklad o získaní kvalifikácie, písomné osvedčenie