Výsledky vyhľadávania pre log na tri

ABURDENEOVÁ americká futurologička, novinárka, publicistka, prednášateľka a poradkyňa (Patricia)
AMALGÁM zliatina (roztok) kovu v ortuti, používa sa v stomatológii, nerast nachádzajúci sa v rudách striebra a ortuti
BALÓN bezmotorový prostriedok na lietanie naplnený plynom, používaný na vojenské, športové a meteorologické účely, gumený miešok, ktorý sa nafúka, veľká nádoba na skladovanie a prepravu chemikálií
EBE označenie mimozemšťana (Extraterestrial Biological Entity)
EKOFOND ekologický fond, finančné prostriedky na ochranu a zlepšovanie životného prostredia
INDUKCIA úvod uvedenie postup od zvláštneho k všeobecnému úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému vektorová veličina charakterizujúca elektrické magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa v biológii súčasť proce
JAKUBCOVÁ slovenská lekárka, univerzitná profesorka, ktorá sa venovala predovšetkým pediatrickej kardiológii a reumatológii (Irena Jakubcová-Dérerová, 1910-1995)
KARDIOSKOP elektrónkový oscilograf s monitorom na sledovanie bioelektrických potenciálov srdca
KOMUNIZMUS ideológia usilujúca o likvidáciu kapitalizmu a vytvorenie tzv. beztriednej spoločnosti, vychádzajúca z učenia K. Marxa, F. Engelsa a V. I. Lenina, totalitne presadzujúca zospoločenštené vlastníctvo a rovnostárske rozdeľovanie
KVARTÁCIA spôsob odstraňovania striebra, medi a iných prvkov zo surového zlata použitím kyseliny dusičnej, spôsob získavania priemernej vzorky chemického, geologického, technického materiálu na analýzu, kužeľové štvrtenie