Výsledky vyhľadávania pre ludsk tela

AKUPRESÚRA čínska tradičná liečebná metóda založená na tlaku na určité body na povrchu ľudského tela
AKUPUNKTÚRA čínska liečebná metóda vpichovania ihiel do určitých bodov, nervových a iných centier, ľudského tela
ANATOMICKÝ týkajúci sa anatómie, tvarom vyhovujúci stavbe ľudského tela
ANDROCEFÁLIA zobrazenie zvieracieho teľa s ľudskou hlavou
ANDROKEFÁLIA zobrazenie zvieracieho tela s ľudskou hlavou, napríklad kentaur
ANTROPOMETER nástroj na meranie časti ľudského tela
ANTROPOMETRIA náuka o meraní častí ľudského tela, súčasť antropológie
ANTROPOMORFNÝ napodobňujúci schematické tvary ľudského tela
BRÁNICA časť ľudského tela
DEKONTAMINÁCIA očistenie osôb, predmetov a vzduchu od jedovatých látok, odmorenie, odstraňovanie mikróbov z ľudského alebo zvieracieho tela a z okolitého prostredia