Výsledky vyhľadávania pre má to aj dokázať

AXIÓMA zásada, tvrdenie, poučka, základná nedokázateľná veta samozrejmá aj bez dôkazov, v matematike tvrdenie, ktorého oprávnenosť sa prijíma bez dôkazov a overenia
ONUS PROBANDI váha dôkazu, kto niečo tvrdí, má to aj dokázať