Výsledky vyhľadávania pre magnet rovnik

AKLINA izočiara s nulovou magnetickou inklináciou, zhodná s geomagnetickým rovníkom
AKLINA magnetický rovník (i AKLÍNA)
AKLINA magnetický rovník, i AKLÍNA
DEKLINÁCIA uhlová vzdialenosť od nebeského rovníka, jedna z rovníkových súradníc, uhol medzi magnetickým a zemským poludníkom (astron.)