Výsledky vyhľadávania pre maj vedom osť

ERUDOVANÝ majúci vedomosti
OVLÁDAJ maj vedomosti