Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre meraj

ANIZOTROPIA závislosť fyzikálnych vlastností látok na smere, v ktorom sa merajú
GALAKTOMETER prístroj merajúci tučnosť mlieka
INTEGRÁTOR prístroj registrujúci počet impulzov za jednotku času, zariadenie merajúce svetelný tok svetelného zdroja
KALCIMETER prístroj merajúci obsah uhličitanu v pôde
OLFAKTOMETER prístroj merajúci citlivosť čuchu
POLARISKOP prístroj merajúci vnútorné napätie v skle pri zaťažovaní vonkajšou silou
SONOMETER prístroj merajúci citlivosť sluchu
TACHISTOSKOP prístroj merajúci rýchlosť postrehu na základe rýchleho striedania obrázkov a lístkov s písmenami