Výsledky vyhľadávania pre mies zvuk

AKUSTIKA náuka o vzniku a šírení zvuku, šírenie zvuku v priestore, zvukové vlastnosti miestnosti, určitého priestoru
KVADROFÓNIA záznam a reprodukcia zvuku zo štyroch miest
LOMOT miešanina zvukov
MIXÁŽ konečná úprava zvuku a hudby vo filme a v rozhlasových alebo televíznych nahrávkach, miešanie zvuku
MIXÉR elektrický kuchynský stroj, miešač nápojov, barman, zvukový technik, zvukár
SLOT druh konektora, miesto na pripojenie zvukovej alebo inej karty v počítači, časť základnej dosky počítača
SLOT nábežná plôška pred krídlom lietadla na usmernenie prúdenia miesto na pripojenie zvukovej alebo inej karty v počítači