Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre povys

ARIVIZMUS povýšenectvo, prehnaná snaha o vyniknutie
AROGANCIA hrubosť, drzosť, nadutosť, spupnosť, domýšľavosť, bezočivosť, bezočivá povýšenosť
AVANSOVALA bola služobne povýšená (kniž.)
ELITÁRSTVO koncepcia vychádzajúca z úlohy elity v spoločnosti, povýšenecké, nadradené vystupovanie
HORENOS nafúkanec, povýšenec (pejor.)
HYPOSTÁZIA spodstatnenie, zvecnenie, povýšenie abstrakcie na samostatnú kategóriu, potlačenie vonkajšieho prejavu alebo funkcie génu činnosťou iného génu
KOTURN zvláštna obuv antického herca, povznesený prednes v tragédii, povýšený - patetický - spôsob reči
MENTOROVAŤ poučovať, karhať povýšenecky napomínať
MINORUM GENTIUM latinsky: nižšieho rádu, vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. Rodovej, teda starej šľachty
NEPOKORA pýcha, povýšenosť