Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre miesto chram

AMBONA kazateľnica, archit., vyvýšené miesto, rečnícka tribúna v kostoloch, chrámoch (aj AMBÓNA)
AMBONA vyvýšené miesto, rečnícka tribúna v starých kresťanských chrámoch
CHÓR staroveký zborový spev a tanec alebo scénický zbor, spevácky zbor, miesto pre kňaza v kresťanskom chráme
PANTEÓN antický chrám zasvätený všetkým bohom, miesto na pochovávanie slávnych ľudí, sieň so sochami slávnych osôb národa, súbor bohov jedného náboženstva
TEMPEL kostol alebo bohoslužobné zhromaždište nekresťanských cirkví, posvätné miesto, chrám, synagóga