Výsledky vyhľadávania pre mietaj

ADOGMATICKÝ odmietajúci dogmy
ANABAPTIZMUS novokrstenectvo, učenie odmietajúce krst detí
ANARCHIZMUS hnutie požadujúce odstránenie štátnej a spoločenskej organizácie, odmietajúce právny poriadok, disciplínu
ANTIHUMÁNNY protihumánny, odmietajúci humánnosť, neľudský
HLADOVKA nenásilná forma odporu, pri ktorej jeho účastníci odmietajú príjem potravy, aby dosiahli presadenie svojich požiadaviek
INDETERMINIZMUS učenie o nezávislosti ľudskej vôle, názor odmietajúci všeobecnú príčinnosť, napr. aj popierajúci zákonitosti prírodného vývoja
INTUITIVIZMUS filozofický smer, podľa ktorého je intuícia hlavným zdrojom poznania, v matematike smer odmietajúci existenciu matematických objektov mimo vedomia človeka
KATAR zápal sliznice, príslušník náboženskej sekty hlásajúcej dobrovoľnú chudobu a odmietajúcej sviatosti, uctievanie kríža a relikvií
KVAKER príslušník anglo-americkej náboženskej protestantskej spoločnosti odmietajúcej obrady, tradičnú dogmatickú teóriu a niektoré verejné povinnosti, napr. vojenskú službu, člen anglickej sekty, kvietista
PLANETÁRIUM zariadenie premietajúce pohyby nebeských telies na pologuľovitú premietaciu plochu