Výsledky vyhľadávania pre mku

AMBIT krytá chodba okolo nádvoria kláštora, zámku a pod.
ANTOL starší názov nášho zámku
AREA ohraničená časť, výmera pozemku alebo priestoru
ASARÓN gáfor v podzemku kapytníka európskeho
DELOŽOVANIE násilné alebo úradne nariadené vysťahovanie z bytu, domu, kancelárie, pozemku a pod.
FRANKOVAŤ nalepiť známku na list
IMISIA prenikanie zápachu, hluku a pod. z jedného pozemku na druhý
INKORPORÁCIA včlenenenie, pričlenenie, začlenenie, prijatie za člena, zápis pozemku do pozemkovej knihy
KASTELÁN správca hradu, sprievodca návštevníkov hradu alebo zámku
KOLMICA priamka kolmá na inú priamku